Instalacje fotowoltaiczne dla domu

Systemy fotowoltaiczne dla domu:

Fotowoltaiika dla domu to rozwiązanie które pozwoli pozbyć się nadmiernych kosztów związanych z rachunkami za prąd.

  • pozwoli zabezpieczyć się przed podwyżkami cen energii,
  • produkujesz sam energię elektryczną,
  • produkcja prądu nie wymaga zezwoleń,
  • korzystny system rozliczeń z Zakładem Energetycznym
  • ograniczenie rachunków za energię,
  • podniesienie wartości nieruchomości,
  • wysoka stopa zwrot z inwestycji na poziomie do 15%,
  • zabezpieczenie finansowe na przyszłość,
  • satysfakcja z redukcji emisji CO2 do atmosfery,
  • niezawodność urządzeń.

Długoletnie gwarancji oraz brak konieczności cyklicznych przeglądów świadczą o niezawodności systemu. Brak ruchomych części  w urządzeniach znacząco przedłużają niezawodność domowych instalacji.

12 lat

gwarancja na panele

25 lat na uzysk

gwarancja na panele

do 12 lat

gwarancja na inwerter

Gospodarstwa domowe które zainstalowały fotowoltaikę korzystają z systemu opustów, polegający na cyklu rocznym, można rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci w proporcji 1kWh do 0,8 kWh.

Korzyści

Fotowoltaika dla domu to rozwiązanie bardzo korzystne, dzięki któremu nie ponosimy kosztów związanych z zakupem akumulatorów potrzebnych do zgromadzenia nadwyżek Energi. Energię oddaną do sieci pobieramy z powrotem z upustem 80%  w stosunku do ceny jaką aktualnie płacimy.

W celu maksymalnego zredukowania rachunku należy oddać do sieci 20% więcej energii niż z niej zabierzemy, dlatego sugerujemy obliczenie rocznego zapotrzebowania na energię oraz zbudowanie instalacji która pokryje zapotrzebowanie z 20 procentową nadwyżką.

Instalacje fotowoltaiczne do 40 KW montowane są jedynie na zgłoszenie powykonawcze. Zakład energetyczny ma obowiązek przyjąć instalację oraz nadwyżki wyprodukowanej energii. Zgłoszenia instalacji dokonujemy w waszym imieniu. Przygotujemy komplet potrzebnych dokumentów i składamy w odpowiedniej jednostce twoja rola skupia się na podpisaniu nowej umowy z dostawcą prądu w która obejmuje zamontowane źródło energii.

Fotowoltaika dla domu to rozwiązanie dzięki któremu sam produkujesz energię elektryczna na własne potrzeby. Jest to możliwe dzięki domowej instalacji fotowoltacznej, promienie słoneczne zamieniane są na prąd elektryczny a następnie zasilane są nim urządzenia domowe. Uzyskany w ten sposób prąd posiada identyczne parametry jak prąd który dostarcza nam zakład energetyczny.

Instalacje fotowoltaiczne dla domu

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (ze zmianami wprowadzonymi od dnia 1 lipca 2016 r.) daje możliwość wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji (moc do 40 kWp) bez konieczności prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania koncesji. Prosument (producent i konsument), który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, otrzymuje opusty na energię pobraną z sieci w czasie kiedy jego instalacja nie zabezpiecza zapotrzebowania bieżącego na energię elektryczną. W nowym systemie rozliczeń wskaźnik opustów wynosi 80% dla instalacji o mocy do 10 kWp i 70% dla instalacji w przedziale mocy 10 kWp – 40 kWp.

Elektrosun.pl

ul. Żyzna 17, 71-220 Szczecin
Zachodniopomorskie; Polska

Dział techniczny

Mariusz Struk
tel: 530 683 666
e-mail: mariusz@elektrosun.pl

Grzegorz Narkiewicz
tel: 500 200 358
e-mail: grzegorz@elektrosun.pl